Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt

Zdravá výživa,

alebo vyberieme si život bez chorôb!!!

Ľudstvo je známe tým, že pokiaľ nehorí, nehasíme. Je to vcelku pohodlný spôsob života do chvíle, kým sme zdraví. Keď však ochorieme, dali by sme všetko za to, aby sa nám zdravie vrátilo. Na to, ako si zdravie udržať, poprípade znovu vrátiť, či aspoň zmierniť príznaky už vzniknutých ochorení má veľký vplyv zloženie a kvalita potravín.

Napriek nespočetným informáciám o vplyvu stravy na zdravie sa v dnešnej dobe vyskytuje fenomén, kedy nám potrava namiesto dodávania energie a výživy skôr škodí, ako prospieva.

Úlohou tohto projektu je zvýšenie záujmu a poskytnutie informácií o dôležitosti výberu potravín s cieľom predchádzania vzniku ochorení, ale takisto udržania si celkovej fyzickej aj psychickej rovnováhy.

Opierame sa nielen o poznatky zo zdrojov klasickej medicíny, ale takisto sa snažíme ponúknuť pohľad aj na vedomosti z tradičnej čínskej medicíny, či receptov starých mám, čím chceme zvýšiť informovanosť a ponúknuť možnosť výberu za účelom skvalitnenia si života a udržania zdravia.

Z tohto dôvodu sa naše prednášky dotýkajú nasledovných tém:

  • Čo môžeme považovať za zdravú výživu?
  • Vplyv stravy na vznik ochorení, alebo čomu a prečo by sme sa mali vyhýbať?
  • Posilnenie cieľových orgánov vďaka strave.

Zdravo sa stravovať neznamená držať diétu,

ale vybrať si životný štýl zdravia a krásy.

 

Projekty