Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
Dobrovoľné stáže
Máte záujem sa zúčastniť štvrtého futbalového turnaja o "Pohár rektora" 2015?

Kontakt:

kristiansimko@gmail.com

martin.kasinec@gmail.com

Párty
Beánie
Panta Rhei
Športové akcie
5 minút pre zdravie
SloMSA
Kampaň DARUJ KRV
SZU Deťom
  Pohár rektora 2012
Výročný turnaj 2013
    2013
 

Tretí ročník futbalového turnaja o Pohár rektora SZU 2014

Turnaja o Pohár rektora SZU

V piatok 25. apríla 2014 sa v účelovom zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Modre – Harmónii uskutočnil už v poradí III. ročník futbalového turnaja o Pohár rektora SZU. Slávnostný príhovor v mene rektora SZU Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., mal prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD., prorektor pre praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach, ktorý turnajové zápolenie družstiev aj otvoril.

Športovej akcie o putovný Pohár rektora, ktorý pred rokom vyhral tím Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, sa zúčastnilo celkovo 7 družstiev reprezentujúce študentov fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Vytvorili sa 2 skupiny (jedna s 3 a druhá so 4 tímami), z ktorých z každej postúpili 2 tímy do semifinále.


Konečné poradie zúčastnených tímov (v úvodzovkách sú uvedené názvy, pod akými tímy hrali):
1.    FOaZOŠ (Rádiologická technika) - "X-Rays"
2.    FOaZOŠ - "SMG"
3.    6. ročník LF - "Vikingovia"
4.    5. ročník LF - "Superbad M.F."
5-7.    FOaZOŠ (Fyzioterapia) - "1. FC Gluteus"
5-7.    Zmiešaný tím LF a FVZ - "Masívny Hoang Team J&B"
5-7.    FOaZOŠ (urgentná zdravotná starostlivosť) - "FC Šmerc

Fotografie nájdete na [FACEBOOKu] a [tu].