Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
Dobrovoľné stáže
Máte záujem sa zúčastniť štvrtého futbalového turnaja o "Pohár rektora" 2015?

Kontakt:

kristiansimko@gmail.com

martin.kasinec@gmail.com

Párty
Beánie
Panta Rhei
Športové akcie
5 minút pre zdravie
SloMSA
Kampaň DARUJ KRV
SZU Deťom
  Pohár rektora 2012
Výročný turnaj 2013
    2014
 

Druhý ročník futbalového turnaja o Pohár rektora SZU 2013

Turnaja o Pohár rektora SZU

V piatok 26. apríla 2013 sa v účelovom zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Modre – Harmónii uskutočnil II. ročník futbalového turnaja o Pohár rektora SZU. Turnaj sa konal ako súčasť osláv 60. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku.

Športovej akcie o putovný Pohár rektora, ktorý pred rokom vyhral tím Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU sa zúčastnilo celkovo 5 družstiev reprezentujúce študentov fakúlt SZU.

Slávnostný príhovor v mene rektora SZU Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., mal prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD., prorektor pre praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach, ktorý turnajové zápolenie družstiev aj otvoril.


Konečné poradie zúčastnených tímov (v úvodzovkách sú uvedené názvy, pod akými tímy hrali):
1.    FOaZOŠ - "Fialky"
2.    Intrák SZU - "Kebab do ruky"
3.    5. ročník LF - "FC Viking"
4.    4. ročník LF - "Superbad M.F."
5.    Zmiešaný tím LF a FVZ - "Hoang"

Fotografie nájdete na [FACEBOOKu] a [tu].