Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
Dobrovoľné stáže
Máte záujem sa zúčastniť štvrtého futbalového turnaja o "Pohár rektora" 2015?

Kontakt:

kristiansimko@gmail.com

martin.kasinec@gmail.com

Párty
Beánie
Panta Rhei
Športové akcie
5 minút pre zdravie
SloMSA
Kampaň DARUJ KRV
SZU Deťom
  Pohár rektora 2012
Výročný turnaj 2013
    2014
 

Prvý ročník futbalového turnaja o Pohár rektora SZU 2012

V piatok 27. apríla 2012 sa uskutočnil v účelovom zariadení univerzity v Modre – Harmónii prvý ročník futbalového turnaja o Pohár rektora SZU.

Športového zápolenia o putovnú trofej rektora sa zúčastnilo celkovo 9 družstiev, ktoré reprezentovali študentov ako aj zamestnancov univerzity. Niektoré družstvá si okrem dobrej nálady priniesli so sebou aj početnú podporu fanúšikov, ktorí sa starali o búrlivú, ale športovú atmosféru.

Slávnostný príhovor mal doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc. mimoriadny profesor, prorektor pre pregraduálne štúdium. Okrem iného poďakoval prítomným, že vytvorili až deväť tímov, ktoré zvedú športové zápolenie o konečnú výhru v turnaji. Vyjadril presvedčenie, že aj takéto akcie vytvárajú na univerzite pozitívnu atmosféru, ktorá je potrebná pre jej rozvoj. Zaželal všetkým kvalitné športové výkony a dobrú zábavu.

Deväť tímov bolo rozdelených do troch skupín po troch, z ktorých výhercovia postúpili do konečného súboja o prvé miesto, znamenajúce zisk putovného Pohára rektora SZU.

Na prvých troch miestach sa umiestnili:
1.      družstvo Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
2.      družstvo štvrtákov Lekárskej fakulty SZU
3.      družstvo prvákov Lekárskej fakulty SZU

Na záverečnom odovzdávaní diplomov, medailí a predovšetkým putovného Pohára rektora sa zúčastnil prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., prvý prorektor a prorektor pre ďalšie vzdelávanie, ktorý pogratuloval výhercom a spoločne s kapitánom víťazného tímu zodvihol historicky po prvý krát nad hlavu putovný Pohár rektora SZU.

Konečné poradie zúčastnených tímov (V úvodzovkách sú uvedené názvy pod akými tímy hrali):
1.    FOaZOŠ "Hviezda Života"
2.    4. Ročník LF "FC VIKING"
3.    1. Ročník LF "Kazatelia"
4.    2. Ročník urgent (FOaZOŠ)
5.    Rektorát "Devils"
6.    1. Ročník Fyzioterapia (FOaZOŠ) "GRAFOBAL"
7.    3. Ročník LF "W.P.M.P."
8.    6. Ročník LF + 3. Ročník urgent + 1. Ročnik FVZ "Reverend Love Joy Team"
9.    FVZ (zamestnanci) "Amaters"

Fotografie nájdete [tu].