Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
 

Začali sme spolupracovať s neziskovou organizáciou Rakovina vec verejná, ktorej zakladateľom je rovnomenná nadácia. Za nadáciou a teda aj neziskovou organizáciou stojí kolektív renomovaných odborníkov z Ústavu molekulárnej a translačnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Palackého, ktorý je súčasťou projektu BIOMEDREG v Olomouci.

Naša spolupráca sa zameriava na zvýšenie povedomia o HPV, rakovine krčka maternice a tiež sa snažíme informovať o možnosti samoodberu vzorky na detekciu infekcie HPV, ktorú poskytuje táto organizácia. V dňoch 29. a 30. augusta sme absolvovali školenie v Ústave molekulovej a traslačnej medicíny v Olomouci. Okrem prednášok na tému HPV, sme spolu s odborníkmi absolvovali aj kompletné laboratórne vyšetrenia vzoriek, ktoré prebiehajú molekulárno - biologickými metódami, na úrovni deoxyribonukleovej kyseliny (DNA). Táto metóda je veľmi presná a odporúčaná renomovanými svetovými zdravotníckymi organizáciami.

V rámci spolupráce navštívi organizácia Rakovina vec verejná aj našu akciu 5 minút pre zdravie, ktorá sa bude konať 22. Septembra v nákupnom centre Eurovea. Návštevníkom budú tak k dispozícii odborníci z oblasti výskumu a detekcie HPV. V budúcnosti plánujeme našu spoluprácu rozšíriť aj na iné projekty.

Domov

 

  Rakovina vec verejnáÚstav molekulárnej a translačnej medicínyÚstav molekulárnej a translačnej medicíny