Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
 
 

PREDSEDA

PODPREDSEDA

Kristián Šimko

Pavol Irecký

0903 588525

pavol.irecky@gmail.com

Martin Sirotňák

Dušan Pastorek

0902 267 515

spolok.medikov.szu@gmail.com

 

TAJOMNÍK

HOSPODÁR

Terézia Sedláčková

Natália Poničanová

0907 658 678

natalia.ponicanova@gmail.com

Michal Matúšek

Milan Debnár

 

spolok.medikov.szu@gmail.com

   
 
Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity vznikol na podklade spoločných záujmov a iniciatívy nás- študentov Lekárskej fakulty SZU, ktorým nie je ľahostajné vzdelanie či už svoje, alebo iných. Napomáhame rozvoju kultúrneho, športového a vedeckého života na fakulte, šírime dobré meno Spolku a Lekárskej fakulty SZU na Slovensku, ale aj v zahraničí. Spájajú nás základné hodnoty, v ktoré veríme, a to sú hlavne snaha pomáhať druhým a zlepšovať vzdelávanie medikov. Spolok medikov SZU je členom Slovenskej asociácia študentov medicíny (SloMSA), ktorá je členom medzinárodnej federácie národných asociácii študentov medicíny (IFMSA).