Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
Dobrovoľné stáže

Zdravie pre každého

je projekt Spolku medikov SZU realizovaný formou prednášok s tematickým zameraním na zdravie a osvetu laickej verejnosti. 4. 10. 2012 sme načali šnúru prednášok témou „Moja misia v Sudáne“ vedenú Alexandrou Mamovou. Od tohto dátumu sme mali tú česť privítať na pôde Panta Rhei na Poštovej zvučné mená medicíni, ako napr.:

prof. MUDr. Ján Breza, DrCs. – urológ, prednosta Urologickej kliniky UNB Kramáre a odborník v oblasti transplantácie obličiek,

doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH - nefrológ, primár 1. Internej kliniky SZU a UNB Kramáre,

prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc. - odborník v oblasti hematológie, vedúci Katedry hematológie a transfuziológie SZU,

doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim. prof. - prednosta 1. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU a UNB Kramáre, prodekan pre štúdium všeobecného lekárstva LF SZU,

doc. MUDr. Martin Hrubiško, mim. prof. - významný predstaviteľ v oblasti imunológie a alergológie, primár OKIA OÚSA a prednosta Ústavu laboratórnej medicíny SZU a OÚSA,

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. - popredný odborník v oblasti prvej pomoci na Slovenksu, vedúci Katedry urgentnej medicíny SZU a prezident Slovenského Červeného kríža.

prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. – čestný rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, bývalý prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FNsP akademika Ladislava Dérera. Článok nájdete [tu].

Pozvanie prijala aj PhDr. Mária Cibulková, ktorá prišla až zo Žiliny, aby nám objasnila tému „Praktické skúsenosti pri ošetrovaní pacienta s dekubitmi v domácom prostredí a súčasný model ADOS na Slovensku“.

Viesť diskusie mali možnosť aj študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity. Martin Sirotňák, študent 5. ročníka lekárskej fakulty, rozprával o tom, prečo je fajčeNIE škodlivé a Michaela Petrášová, nám poradila, ako sa máme správne stravovať.

Hlavným cieľom projektu bolo objasnenie rôznych medicínskych problémov a tém pre laickú verejnosť. Stretnutia v Panta Rhei na Poštovej mali dobrý ohlas a návštevnosť sa priamo úmerne zvyšovala s každou prednáškou. Svoju úlohu splnil a tomu sa veľmi tešíme.

Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať všetkým hosťom, ktorí napriek svojej pracovnej vyťaženosti prijali pozvanie do diskusií a svojou účasťou povzniesli úroveň projektu.

Veľká vďaka patrí tiež partnerovi projektu, PANTA RHEI, ktorý poskytol priestory na realizáciu projektu a sponzorovi projektu PLOTBASE s.r.o, ktorý zabezpečili tlač propagačného materiálu.

ĎAKUJEME!

Lucia Szpeváková Koordinátor projektu „Zdravie pre každého“

Párty
Beánie
Panta Rhei
Športové akcie
5 minút pre zdravie
SloMSA
Kampaň DARUJ KRV
SZU Deťom

 

Zdravie pre každého v Panta Rhei

Zdravie pre každého

Ďalšie informácie [tu]

Fotografie [tu] a na [Facebooku]