Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
 

Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity SMSZU sme sa rozhodli vytvoriť vzhľadom na spoločné záujmy všetkých jeho členov a  je výsledkom iniciatívy študentov Lekárskej fakulty SZU, ktorým nie je ľahostajné vzdelanie či už svoje, alebo iných. Budeme napomáhať rozvoju kultúrneho, športového a vedeckého života na fakulte, šíriť dobré meno Spolku a Lekárskej fakulty SZU na Slovensku, ale aj v zahraničí. Spájajú nás základné hodnoty, v ktoré veríme, a to je hlavne snaha pomáhať druhým.  Členmi spolku sú a aj budú len študenti zastávajúci funkcie, príslušníci realizačných tímov alebo vzdelávacích projektov, resp. všetci tí, ktorí budú mať chuť pracovať v prospech seba a iných vo svojom voľnom čase. Naša iniciatíva a  pozornosť sa bude zameriavať v najbližšom období na zrealizovanie nápadov, ktoré sme spracovali.

Vytvoríme tímy pre jednotlivé projekty. Ich hlavnou úlohou  bude vzdelávanie študentov stredných škôl, laickej verejnosti ale aj detí z detských domovov. Projekty budú rôznorodé, ale vždy so spoločným cieľom: prevencia a agitácia na zamyslenie sa nad problémom.  Členovia Spolku  vypracujú projekty a budú ich aj prezentovať na školách  a pri rôznych príležitostiach. Do projektov sú zahrnuté témy ako: HIV/AIDS, Prvá pomoc, FajčeNIE, Drogy inak, Zdravá výživa alebo Sexuológia.  Pri jednotlivých projektoch budeme spolupracovať s organizáciami, klinikami a lekármi, ktorý majú skúsenosti v danej oblasti, aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu prednášok. Jednými z mnohých inštitúcií sú aj - klinika onkológie SZU a NOÚ, hrudníková chirurgia v Ružinove, organizácie pracujúce pre deti a mládež - SPDDD Úsmev ako dar, UNICEF a Červený kríž, ktorý nám poskytuje materiálne zabezpečenie pre autentickosť prednášok a workshopov. Realizovanými projektami chceme zvýšiť prevenciu proti nezdravému životnému štýlu, nezodpovednému správaniu sa mladých pri dospievaní a šíreniu patologických javov spôsobených cigaretami, alkoholom, drogami a pohlavnými chorobami.

Ďalším z hlavných dôvodov, prečo vznikol Spolok medikov SZU, je spojený s výučbou medicíny na Slovensku. Máme pocit, že študenti vychádzajúci z univerzít sú nedostatočne pripravení na svoje pôsobenie napr. na chirurgickom oddelení. Preto máme snahu nadviazať spoluprácu s nemocnicami, resp. chirurgickými oddeleniami, aby študenti mohli navštevovať ich pracoviská na dobrovoľných stážach  a na druhej strane aby lekári mali väčší dosah  na "výchovu" medikov. Cez spolok dáme možnosť študentom našej univerzity zapojiť sa do operačných programov. Systematickými workshopmi a prednáškami  na univerzite nad rámec výučbovej doby, vedenými skúsenejšími študentami alebo odborníkmi na slovo vzatými, dosiahneme kvalitných a skúsených budúcich lekárov, ktorí môžu ďalej rozvíjať svoje vedomosti už na odborných pracoviskách a šíriť dobré meno Spolku a Univerzity na Slovensku a zahraničí.

Organizujeme Deň otvorených dverí, kde študentom 4.ročníkov stredných škôl a ostatným záujemcom predstavíme Slovenskú zdravotnícku univerzitu a medicínu v zmysle životného poslania pomáhať  tým, ktorí nás potrebujú.

 

Domov