Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt

Projekt FGC tour 2014

organizovaný študentmi medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine. Projekt bol realizovaný

v dňoch 22., 23. a 24. októbra 2014

Projekt FGC je realizovaný občianskym združením SloMSA v spolupráci s Ligou proti rakovine, ktorá poskytla aj materiálne a finančné zabezpečenie. Zúčastnili sa na ňom všetky spolky medikov na Slovensku.

Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám - študentkám stredných škôl - problematiku prvej gynekologickej prehliadky. Naším cieľom a snahou je pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie (FGC= First Gynaecological Consultation) a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok.

Tiež by sme im radi priblížili problematiku gynekologických ochorení ako rakovina krčka maternice či rakovina prsníka a v tej súvislosti práve dôležitosť včasnej diagnostiky či už preventívnou prehliadkou alebo samovyšetrením prsníkov. Súčasťou prednášky je ozrejmenie postupu samovyšetrenia prsníkov.

Tento rok sa FGC tour uskutočnila v dňoch 22. 23. a 24. októbra 2014 a zúčastnilo sa na ňom 5 študentiek lekárskej fakulty SZU. V týchto dňoch navštívili 5 miest a to:

  • Pezinok
  • Modru
  • 2x Bratislavu
  • Ivánku pri Dunaju
  • Trnavu

Preškolili viac ako 200 dievčat.

Fotografie z FGC tour 2014 nájdete [tu].

 

--
Michala Harbuľáková
koordinátorka projektu FGC

Projekty