Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt

Projekt FGC tour 2012 ♀ „Za zdravie žien“

organizovaný študentmi medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine. Projekt bol realizovaný

v dňoch 26. až 28.9. 2012.

Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám - študentkám stredných škôl - problematiku prvej gynekologickej prehliadky. Naším cieľom a snahou je pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie (FGC= First Gynaecological Consultation) poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok. Tiež by sme im radi priblížili problematiku gynekologických ochorení ako rakovina krčka maternice či rakovina prsníka a v tej súvislosti práve dôležitosť včasnej diagnostiky či už preventívnou prehliadkou alebo samovyšetrením prsníkov. Súčasťou prednášky je ozrejmenie postupu samovyšetrenia prsníkov. 

Spolok medikov SZU navštívi ZŠ v týchto mestách:

  •  Piešťany, Topoľčany , Partizánske
  •  Malacky, Pezinok, Trnava
  •  Dunajská Streda, Šamorín, Nové Zámky

Fotografie z FGC tour 2012 nájdete [tu].

 

Projekty