Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt

Cieľom projektu FajčeNIE je zmena pohľadu študentov stredných škôl na fajčenie. Nie ako na životný štýl a vytváranie imidžu ale ako na zlozvyk, ktorý závažne škodí ich zdraviu. Projekt rázne poukazuje na negatíva fajčenia, ktoré vážne ohrozujú zdravý vývin detí a mládeže, zvyšujú riziko aterosklerózy, výskyt pľúcnych karcinómov a ischemických chorôb srdca. Ďalším cieľom projektu je zabránenie nezodpovednému prístupu pri kontakte s cigaretami. Ten býva často vyvolaný pocitom neistoty v spoločnosti, napätia, strachu alebo nudy. S cigaretou v ruke sa chce zdať mládež dospelejšia a sebaistejšia.

Dôležitou súčasťou prednášky je pomoc pri zbavovaní sa závislosti v spolupráci s organizáciami na to zameranými. Projekt tiež oslovuje mladé ženy fajčiarky, užívajúce antikoncepciu a poukazuje na riziká s tým spojené.

Fajčenie sa nemôže považovať iba za súkromnú vec jednotlivca, ale je aj merítkom kultúrneho správania sa fajčiara v spoločnosti nefajčiarov. Pasívne fajčenie je problémom, ktorý si mnohí ani neuvedomujú. Treba naň rázne poukázať  a netolerovať bezohľadnosť fajčiarov.

Autori projektu chcú cez intenzívnu, pravidelnú a systematickú pomoc, formou prednášok a workshopov na stredných školách zamerať svoju snahu na zmenu cigaretového imidžu a na zníženie patologických javov spôsobených ním.

Širokou ponukou služieb odborného tímu a spolupráce s klinikami zameriavajúcimi sa na choroby spôsobené fajčením, chcú autori dosiahnuť čo najvyššiu odbornú úroveň, kvalitu informácii a profesionálny prístup.

Späť Plagát