Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
Dobrovoľné stáže
V roku 2011 sa konala v poradí 5. Beánia SZU, v Propaganda klube. Zúčastnených bolo cez 300 študentov. Svojou prítomnosťou nás poctila aj pani rektorka Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., vedenie univerzity a predstavitelia jednotlivých fakúlt. Pani rektorka nám pripravila skoré mikulášske prekvapenie formou malých čokolád.

O zábavu večera a ozvučenie sa staral DJ OTO a pozvaný hosť, Peter Cmorík, tiež spravil náladu ako sa patrí.  Po polnoci sa vyhlasovali kráľ a kráľovná večera, neskôr prišla na rad aj tombola. Cien, venovaných do tomboly, bolo hojne.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli nielen do tomboly, ale aj celkovo pomohli svojimi darmi povzniesť Beániu na spoločenskú udalosť. Chceli by sme sa poďakovať hlavne Slovenskej zdravotníckej univerzite a pani rektorke Dr. h. c. prof. PhDr. Dane Farkašovej, CSc. a celkovo vedeniu univerzity za pomoc nielen po materiálnej stráne.

Fotografie z Beánie 2011 nájdete [tu].

Párty
Beánie
Panta Rhei
Športové akcie
5 minút pre zdravie
SloMSA
Kampaň DARUJ KRV
SZU Deťom
  Beánia 2013
Beánia 2012
Beánia 2011
Beánia 2010
Beánia 2009