Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
Dobrovoľné stáže
Máte záujem o "Dobrovoľné stáže" na rôznych klinikách? Začíname od septembra na:
  • NOÚ (Národný onkologický ústav)
  • Hrudníková chirurgia Ružinov
  • Urologická klinika Kramáre

Kontakt: martin.sirotnak@gmail.com / +421 904 262 600

Párty
Beánie
Panta Rhei
Športové akcie
5 minút pre zdravie
SloMSA
Kampaň DARUJ KRV
SZU Deťom

Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity ponúka svojim členom dobrovoľnú stáž na vybraných chirurgických klinikách, patriacich pod SZU. K nim patria chirurgická klinika NOÚ, Hrudníková chirurgia v Ružinove, Urologická klinika na Kramároch. Aktívne zapájanie sa do operačných programov posúva vedomosti študentov na vyššiu úroveň a núti ich pracovať viac, ako sa  od nich vyžaduje pri samotnom štúdiu medicíny. Dobrovoľná iniciatíva je vysoko kladne hodnotená, nie len na univerzite, ale hlavne u prednostov, profesorov a lekárov samotných kliník.
Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti  sú nepochybne veľkým plus či už pri štúdiu vo vyšších ročníkoch alebo po ukončení štúdia a hľadaní si práce v chirurgickom odbore.
O dobrovoľné stáže sa môže uchádzať každý člen Spolku, ktorý:

  • úspešne absolvoval skúšku z Anatómie
  • má záujem o problematiku, ktorou sa zaoberá klinika
  • má dostatok voľného času venovať sa príprave a samotným stážam
  • by mal zotrvať na danom pracovisku aspoň jeden semester
  • by sa mal správať tak, aby nepoškodil dobré meno Spolku alebo Univerzity
  • nepožaduje kompenzáciu za vymeškanie výučby v žiadnej forme

Prijatie/neprijatie člena Spolku na dobrovoľnú stáž na odborných klinikách nakoniec určuje koordinátor pre dobrovoľné stáže. Prípadné neprijatie, je koordinátor povinný obhájiť pred predsedom Spolku medikov SZU. Spolok medikov SZU zodpovedá za správanie sa svojich členov na klinikách a môže po nevhodnom správaní vylúčiť medika z dobrovoľných stáži na dobu, kým koordinátor znovu neprehodnotí okolnosti.

Fotografie nájdete [tu].