Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
 

SloMSA opäť zasadala!

 

Tak ako každý rok, tak bez výnimky nebol ani rok 2014, kedy Valné zhromaždenie (VZ) SloMSA (Slovak Medical Students´ Assotiation) ako najvyšší orgán zasadalo. Tento krát sa organizácie zhostili Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity v spolupráci s BSM (Bratislavský klub medikov) a postarali sa o priestory v malebnom účelovom zariadení Modra Harmónia.

Najskôr v skratke pre tých, čo nevedia o čo sa jedná. IFMSA (medzinárodná federácia národných asociácií študentov medicíny) je celosvetová organizácia združujúca študentov medicíny po celom svete. Dvakrát do roka sa koná General assembly (GA-Valné zhromaždenie), na ktorom sa stretnú medici zo všetkých kútov sveta. Tento rok marcové bolo v Tunisku, na ktorom sa zúčastnila 12 členná Slovenská delegácia. Augustové sa bude konať na Taiwane. Jedným z členov IFMSA je aj SloMSA, ktorá takisto zasadá dvakrát ročne. SloMSA zastrešuje štyri spolky a to BSM (Bratislavský spolok medikov), SMSZU (Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity), MKM (Martinský klub medikov) a SMMK (Spolok medikov mesta Košice).

42. VZ SloMSA

Jarné VZ sa konalo posledný marcový víkend a to celé tri dni od 28.-30.3.2014. V piatok od rána predchádzalo zasadnutiu 3.Job Days Lekárstva a zdravia v Bratislave, kde sa prezentovali významné kliniky z Nemecka a odpovedali na základnú otázku študentom, ktorý majú záujem pracovať v zahraničí, ako na to. Otázky sa zodpovedali, prospekty, perá a reklamné predmety sa pobrali a mohlo sa presunúť do Modry na spomínané VZ. Program bol bohatý a každý vedel, že je sa na čo tešiť. Volil sa totižto nový Výkonný výbor(VV) SloMSA na funkčné obdobie 2014/2015. Plný očakávaní, sme sa ubytovali, postretávali známych z lokálnych spolkov. Program plenárnych schôdzok sa týkal skôr besedy s novými kandidátmi, ako aj ich prezentáciami a správami ako lokálnych spolkov, tak aj delegátov z GA, Tuniska. Hneď po ubytovaní sa mohlo začať úradovať na prvej plenárnej schôdze. Terajší prezident SloMSA Andrej Skvašík privítal prítomných a otvoril plenárku. Nasledovali prezentácie zážitkov a skúseností delegátov, ktorí sa zúčastnili Valného zhromaždenia v Tunisku, Hammamete. Ďalším bodom programu boli správy činností jednotlivých spolkov, ktoré rozprávali o činnostiach na ktorých pracujú a projekty, ktoré v najbližšej dobe plánujú realizovať. Čo by to bolo za Valné zhromaždenie bez social programu, preto sa večer ďalej niesol v rytme dobrej hudby, úžasnej nálady a hlavne crazy kostýmov.

V sobotu po raňajkách boli na programe sessions, skupiny kde sa vedúci jednotlivých Standing Committees stretnú s členmi a riešia činnosť za posledný pol rok, diskutujú ohľadom inovácii, nových nápadov. Sú to SCOPE (Standing Committee of Profesional Exchange) spolu so SCORE(Standing Committee of Research Exchange), ktoré majú na starosti prijímanie aj vysielanie študentov na klinickej ako aj výskumné stáže. SCOME( Standing Committee of Medical Education) sprostredkujúca vzdelávacie aktivity ako dobre známe kurz šitia, kurz posunkovej reči, medická olympiáda o ktorej viacej nasledujúci semester. SCORA( Standing Comitte of Reproductive Health including HIV/AIDS), sexuálne zdravie, školiace kurzy - Prvá gynekologická prehliadka. SCOPH( Standing Comittee of Public Health). V poobedných hodinách boli pripravené aktivity ako teambuildingy a tréningy na zaujímavé témy.

Na dlho očakávanej večernej plenárke sa odprezentovali kandidáti do nového Výkonného výboru a po krátkej porade predsedov spolkov boli zvolení v nasledovnom zložení:
Marek Karman- prezident
Katarína Gašparová- viceprezident
Kristián Varga- tajomník
Oliver Koprda- NEO-out
Zuzana Revayová- NEO-in
Karin Ďurčanská- NORE
Kristína Kozáková- NORA
Mária Gazdačková- NPO
Barbora Korpallová- NOME

Následne nasledovala menšia oslava a bohatý večerný program v Retro štýle. Nasledujúci deň čakala už len krátka porada a predstavenie nového VV. Ako nový tak aj starí členovia, dovolím si tvrdiť ,že každý si prišiel na svoje, odniesol neopakovateľné zážitky a SloMSA opäť raz dokázala svoje opodstatnené miesto nielen v Slovenskom, ale aj celosvetovom merítku. Veľké poďakovanie patrí Slovenskej zdravotníckej univerzite, Spolku medikov SZU, Bratislavskému spolku medikov, tak aj všetkým zúčastneným, za skvelú atmosféru, organizáciu. Neostáva nič iné len sa tešiť na jesenné VZ, ktoré sa bude odohrávať v Danišovciach.

Rád by som týmto apeloval na mladých ľudí, študentov všetkých ročníkov, aby neboli pasívny, neváhali ani sekundu a pridali sa k nám. Stanú sa členmi veľkej rodiny IFMSA a SloMSA, rodiny, v ktorej si môžu právom povedať som hrdý, že študujem medicínu, som hrdý, že budem lekár a budem pomáhať ľudom. Rodiny, ktorá ponúka skúsenosti, zážitky, cestovanie, zdokonalenie jazykov, spoznanie obrovského množstva nových ľudí, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. A práve pôsobenie v organizácií takého formátu je najlepšia cesta ku všetkému spomínanému. V prípade záujmu, všetky otázky, nápady, myšlienky prosím, adresujte na mail mne: kiko.varga@gmail.com popr. ostatným členom Výkonného výboru. Bude nám veľkou cťou odpovedať na každú jednu v rámci možností a schopností.

Nový Výkonný výbor bude vo funkcií približne od októbra 2014 . Na prvom neoficiálnom stretnutí si stanovili základné priority medzi ktorými je hlavne zvýšiť povedomie o SloMSA medzi ľuďmi, hlavne študentmi, takisto zmodernizovať internetovú stránku, vytvorenie bulletinu informácií, nové projekty, spolupráca a výmena skúseností ohľadom organizácie a riadenia podobných inštitúcií a v neposlednom rade vyškolenie trénerov. Neostáva nám nič iné, ako držať palce novému Výkonnému výboru v plnení všetkých cieľov a ambícií a dopriať im veľa chuti a energie vo funkčnom období 2014/2015.

Fotografie ku akcii nájdete [tu].

Kristián Varga
4.ročník JLF UK
tajomník- elect SloMSA

Domov SloMSA