Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
SCOPH
SCOME
SCORP
SCORA
SCOPE
 

SCOPE (Standing Committee on Reproductive Health including HIV/AIDS) alebo stála komisia pre reprodukčné zdravie vrátane HIV/AIDS a sa teda zameriava na témy z oblasti sexuálneho zdravia. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu FGC tour 2012 ♀ „Za zdravie žien“ , na ktorom sa budeme podieľať aj tento rok. V tejto oblasti sa snažíme celoročne ponúkať školám prednášky na túto tému. V budúcnosti by sme chceli naše aktivity rozšíriť o spoluprácu s inými organizáciami a takto zlepšovať povedomie o zdravom sexuálnom živote.

Projekty