Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
SCOPH
SCOME
SCORP
SCORA
SCOPE
 

SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) alebo stála komisia pre zahraničné, klinické stáže je už akousi tradíciou členských Spolkov SloMSA. 
V akademickom roku 2012/2013 sme sa rozhodli, že aj my v rámci Spolku medikov SZU rozbehneme túto stálu komisiu. Načali sme nultý ročník a vysielame do zahraničia 2 študentky na Čiernu Horu a do Mexika. Tento rok je skúšobný a pevne veríme, že budúce leto už bude pre nás samozrejmosťou vysielať študentov do zahraničia.
                                               
SloMSA je ďalej členom celosvetovej organizácie študentov medicíny IFMSA (International Federation of Medical Students´ Associations), ktorá zahŕňa 103 krajín, z ktorých je 87 aktívnych. Toto nám otvára dvere do širokého sveta, či už do európskych krajín, ale aj do krajín Ázie alebo Afriky.

Stáže majú charakter mesačných klinických stáží, ktoré by mali byť absolvované po 3. ročníku štúdia.
Môžu byť bilaterálne (tzv. výmenné) – jeden študent vycestuje jedného prijmeme alebo unilaterálne – neprijímame zahraničného študenta. Stáže sú spoplatnené v hodnote cca. 400 Eur. Tieto finančné prostriedky budú využité na  hradenie výdavkov za ubytovanie a stravu pre zahraničného študenta. Cestovanie nie je zahrnuté v spomínanom poplatku.

Chceli by sme našim študentom ponúknuť možnosť spojiť príjemné s užitočným. Spraviť si stáž v zahraničí, vidieť ako funguje zdravotníctvo mimo Slovenska, spoznať nových ľudí a získať nezabudnuteľné zážitky.
Pevne verím, že spoločnými silami sa nám podarí rozbehnúť ďalšiu zo zaujímavých aktivít v rámci Spolku medikov SZU.

Projekty