Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vznik SZU

 

Prednáška a článok o vzniku
Slovenskej zdravotníckej univerzite
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

Späť