Spolok medikov SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita
     
Členovia Projekty Fotografie Akcie Kontakt
 

Ako darujete 2% z dane Spolku medikov SZU?

Zamestnanci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. 2015 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%. Uveďte vaše meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a dátum zaplatenia dane.
 3. Do 30. 4. 2015 doručte Vyhlásenie o poukázaní 2 % a Potvrdenie o zaplatení dane daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Právnické osoby a Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO):

 1. Vyplňte jedno z daňových priznaní:
  • Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. oddielu, uveďte sumu 2% zo zaplatenej dane a údaje o nás.
  • Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XIII. oddielu, uveďte sumu 2% zo zaplatenej dane a údaje o nás.
  • Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť IV. časti, uveďte sumu 2% zo zaplatenej dane a údaje o nás.
 2. Daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. 3. 2015 (ak ste si nepredĺžili lehotu na podanie daňového priznania)

Obšírny popis darovania 2% z dane nájdete [tu].

 

 

 

ÚDAJE O NÁS – PRIJÍMATEĽOVI 2 %:
Názov: Spolok medikov SZU
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42 255 481
DIČ: 2023342277
Sídlo: Limbová 12, Bratislava 833 03

Ak potrebujete poradiť, napíšte nám prosím na [mail], radi Vám pomôžeme.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Domov